O projektu

Technické památky jsou nedílnou součástí naší minulosti. Na území MAS Opavsko a MAS Nízký Jeseník existuje i přes nepřízeň osudu stále celá řada nesmírně zajímavých staveb a technologií, které byly ve své době na špici technického vývoje. Dnes se však často ocitly na okraji zájmu společnosti.

Oživlý svět technických památek

je projekt spolupráce Místní akční skupiny Opavsko a Místní akční skupiny Nízký Jeseník realizovaný v letech 2011/2012. Klade si za cíl propagovat a prezentovat objekty a lokality industriálního dědictví na území obou MAS.Činí tak zapojením široké veřejnosti a realizací dílčích činností, které prohlubují spolupráci a výměnu informací. Je určen pro lidi a subjekty, kteří vlastní, provozují, pečují a zpřístupňují technické památky, a především návštěvníkům, turistům, pedagogům a studentům.

Co projekt nabízí?

 • Popularizaci zajímavých lokalit a objektů technických památek
 • Podporu rozvoje cestovního ruchu a rozvoj turistické infrastruktury
 • Setkávání, prostor pro diskusi a výměnu informací a zkušeností
 • Představení spolkové a odborné činnosti a jejich programové náplně
 • Poradenství, odbornou, technickou a právní pomoc při správě a provozování památek, včetně financování
 • Spojení sil, odbornosti a financí pro záchranu a prezentaci kulturního a přírodního bohatství
 • Vzdělávání a poskytování informací o zajímavých lokalitách a technologiích

Společně shromážděné informace a zkušenosti lidí zapojených do projektu jsou využity pro propagaci a popularizaci technických památek, jsou výsledkem činnosti dobrovolných i profesionálních badatelů, správců, vlastníků a návštěvníků technických památek, jimž není lhostejný stav těchto objektů. Cítíme, že je potřeba neustále zlepšovat povědomí společnosti o jedné ze zajímavých kapitol historie našeho území a naší společnosti, protože naše současná prosperita vychází mimojiné také z úspěchů našich předků.

Ve výstupech projektu je možno nalézt základy historického vývoje vybraných lokalit, technologií, staveb a událostí, poznáme zajímavé historické osobnosti a otisky jejich působení na území obcí MAS Opavsko a MAS Nízký Jeseník.

Doufáme, že výstupy projektu:

 • proběhlé vzdělávací a propagační akce, exkurze, workshop, konference
 • webové stránky www.technicke-pamatky.cz
 • průvodce - tištěná publikace představující zajímavé lokality a události
 • multimediální propagační a naučné DVD
 • propagační krátké filmy dokumentární i netradičně akčně pojaté filmy hrané
 • kolekce tematických pohlednic
 • databáze informací o technických památkách do informačního systému turistických atraktivit, např. mobilního průvodce, kterého naleznete na www.masopavsko.cz a na www.mas-njesenik.cz    

se stanou inspirativním zdrojem informací a motivací pro lidi, kteří se v rámci své profese nebo ve svém volném čase o technické památky zajímají, navštěvují je, pečují o ně, zpřístupňují je a propagují.

Projekt „Oživlý svět technických památek“ byl realizován s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce, číslo projektu: 10/010/4210a/780/000030.

logo projektu
Oživlý svět technických památek
(c) 2012 - 2022