Památky vojenské historie

 

Na území MAS Opavsko a MAS Nízký Jeseník máme možnost pozorovat pozůstatky několika generací památek vojenské historie. Nejznámější, a pro návštěvníky nejzajímavější, jsou betonové řopíky a sruby linie čs. opevnění z konce 30. let 20.stol. dochované v mnoha lokalitách od Ostravy přes Háj ve Slezsku, kolem Opavy a dále směrem na Horní Benešov a Brunálsko. Některé objekty jsou zrekonstruovány a zpřístupněny jako muzea či památníky, které nám slouží jako vzpomínka na technický a organizační um našich předků i na jejich odhodlání bránit nezávislost naší země.

Zemní opevnění byla na Opavsku budována již dříve, ve strategických směrech, v místech možného průniku nepřátel podél dálkových cest a kolem významných sídel. Z doby prusko-rakouských válek na sklonku 18. století jsou v okolí Hradce nad Moravicí dochována zemní opevnění. Nejznámější z nich se nacházejí na Kalvárii a na katastru obce Jakubčovice.

Přijměte pozvání do krajiny i podzemí i do historie opevňovacích prací sloužících k obraně proti vpádu nepřátel. Patří neodmyslitelně k historii vojenství, a ta je bohužel stará jako lidstvo samo.

 

Články:

 

 

Video:

 

Fotogalerie:

logo projektu
Oživlý svět technických památek
(c) 2012 - 2022