Vápenka v Razové

Pavel Rapušák

 

Vápenná pec v Razové (foto Petr Chroust)

 

Razovská vápenka patří k ojedinělým zachovalým dokladům lidské činnosti. Jde o šachtovou pec na pálení vápence, tzv. malá selská vápenná pec. V naší republice je raritou, protože účelové stavby tohoto typu se mnoho nedochovaly, byly většinou po skončení činnosti zbourány. Vápenka v Razové měla štěstí, že se na ni zapomnělo nebo prostě nikomu nepřekážela.

Vápenec se těžil v lomech vpravo i vlevo od pece. Podle velikosti vápencových čoček lze předpokládat těžbu trvající po několik staletí. Vápenných pecí zde muselo postupně stát několik. Doba vzniku poslední z vápenek je doložena úředním povolením k otevření lomu a pálenice (pec na pálení vápence) z roku 1912. Pec byla renovována a okolí upraveno v roce 2000 péčí členů Klubu Za starý Bruntál.

Válcovitá stavba, připomínající miniaturní hradní věž, je vystavěna z různých druhů hrubého lomového kamene, od žulových a znělcových balvanů, až po tufové a tufitové kvádry. Vnitřní stěna byla vyzděna vysoce pálenými cihlami. Horní část stavby obepíná mohutná ocelová obruč, která může pocházet z bývalé huti pod Roudnem (Niederhütte).

Výška vápenné pece je 260 až 270 cm, vnitřní průměr pece je cca 200 cm, stěny z kamene mají tloušťku 106 cm, šířka stavby je 412 cm. Nístěj, kde se pec zapalovala, a kudy se vyhrabávalo vypálené vápno, má šířku a výšku 75 cm. Vápenec se do pece vkládal shora, kam na korunu pece vedla lávka. Kusy vápence o velikosti asi 30 cm se skládaly tak, aby celým prostorem mohl pronikat žár z topeniště. Pec měla rošt na oddělení topeniště od nákladu vápence.

Zpočátku se rozdělal menší oheň na vysušení vápence, aby hornina nepukala, pak se zvyšoval žár a pálilo se tak dlouho (od rána do večera), až ustal hustý dým a začaly vyletovat jiskry. V Razové se zřejmě topilo dřevem, jinde mohlo být používáno i kamenné uhlí nebo rašelina. Nejdříve se přikládala buková polena s vysokou výhřevností, poté se přidávalo i měkké palivo. Kusové pálené vápno se rozbíjelo špičáky a nabíralo do dřevěných, později plechových nádob (kastlů) a sypalo se do povozů.

 


Plán stavby vápenné pece v Razové (ze sbírky KZSB)

 

Povolení ke stavbě vápenky z roku 1912 (ze sbírky KZSB)

 

 

logo projektu
Oživlý svět technických památek
(c) 2012 - 2022